sketch av kvinna


Psykologlegitimation, Göteborgs universitet, 2005 
Magisterexamen,vetenskapsteori, GU, 2012 
Konstnärlig kandidatexamen i fotografi, Valand, 2014
Verksam som konstnär:
www.alh.nu
I styrelsen för kulturhuset Oceanen från 2018
www.oceanen.com
I styrelsen för Clandestino Institut från 2020
www.clandestinoinstitut.org
Delad tid mellan Göteborg och Berlin sedan 2000 
Korrekturläsare i redaktionen för Litteraturbanken sedan 2007 www.litteraturbanken.se
Mångårig erfarenhet av psykoanalys, i Göteborg och Berlin


Koordinator för konsthantverkskollegiet, HDK
Psykolog vid Smärtcentrum, Östra sjukhuset
Psykolog hos Psykosvård NordOst, SU/Östra

 
Översättning av tysk poesi till svenska, Litterär gestaltning, Akademin Valand 
MFA fotografi, Akademin Valand (studieuppehåll)

 
Psykoanalytiska biblioteket i Berlin, www.psybi-berlin.de
Konstnärernas Riksorganisation
Psykologförbundet & Psykologföretagarna

Examina och sammanhang

Tidigare anställningar:

Tidigare studier:

Medlemskap:Vilken betydelse har ovanstående för min praktik? Efter att ha arbetat några år i psykiatrin och inom den somatiska vården vid sjukhusen i Göteborg, kom jag fram till att jag uppskattar när psykologsamtalen inramas av konst och litteratur snarare än av en medicinsk organisation.
I de vittra fälten finns förståelsefrön att hämta, kuperade landskap och en horisont att ta ut riktningen mot.

Jag tänker mig människan som sammansatt. Ångesten har en relation till glädjen, det bristfälliga till det som bär. Vår känslovärld är inget lämpligt objekt för någon enkel administration. Att vara olycklig är ingen sjukdom, men det är svårt nog att leva med. Ensamhet och oro lika så.

När jag lyssnar, tänker jag mig, att en människas lidande har innebörder, att lidandet handlar om något väsentligt som undgår henne. De sätt med vilka det kommer till uttryck, indikerar att något konfliktfyllt står på spel inombords, det springer ur hennes livserfarenhet, det talar så gott det förmår.

Reflekterar över den inre dramatiken gör vi med fördel tillsammans med en annan person. ​Psykologsamtalen syftar till att du ska kunna utveckla en friare hållning i livet, en som gagnar dig i gemenskapen med andra. Genom att förvärva förståelse, känslomässig självkännedom och biografisk förankring rör du dig ledigare, kan du finna dig en möjlig plats. Den språkliga, sociala och historiska kontext som varit din och din släkts blir del av betraktelsen. Att se nytt på världen betyder att värdera världen nytt, och det i sin tur, att agera nytt i världen.   

Psykologsamtal i denna kontext