sketch av terapirum

Välkommen!

Min mottagning finns på Kungsgatan 32 i Göteborg.
Jag är legitimerad psykolog sedan 2005 och erbjuder psykologsamtal på psykoanalytisk grund.

Med mig kan du tala om saker som känns svåra i livet, och som du skulle vilja förstå på ett nytt sätt. Vi kan träffas vid några enstaka tillfällen eller arbeta tillsammans under flera år. Efter ett första möte planerar vi gemensamt för ett upplägg som passar dig.


Skriv till psykolog@anjahellstrom.se
eller ring 070-2028290


Kungsgatan 32
411 19 Göteborg

Kontakt:

Adress:


För dig som behöver, kan videosamtal eller telefonsamtal vara alternativ. Samtalen varar 45 minuter. De betalas månadsvis mot faktura. Samtalen är momsfria. Kostnaden fastställs individuellt och kan komma att justeras under arbetets gång. Priset varierar med antalet besök per månad: 850–1000 kr per samtal.Att vara legitimerad betyder att vara godkänd av Socialstyrelsen, och det innebär att jag arbetar under sekretess och efter yrkesetiska riktlinjer för psykologer.

Medier:

Kostnad:

Legitimationen:

Vägar hit: